אם אתה לא יכול לעשות את זה לאירוע בניו יורק (אנו מתגעגעים אליך!), תן לנו לדעת מה דילמות יופי שיש לך את ההערות להלן.

none: אלישיה יופי בריטניה, זרימה